புற்றுநோய் உள்ளிட்ட கொடிய நோய்களின் தாக்கம் இன்று சாமானியர்களிடமும் அதிகரித்துள்ளதற்கு ரசாயன பொருட்கள் கலந்த உணவும் ஒரு காரணமாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அண்மைக்காலமாக இயற்கை முறை வேளாண் உணவுப் பொருட்கள் குறித்த விழிப்புணர்வும், தேவையும் அதிகரித்திருத்து வருகின்றன.

   இதில், மிகப் பெரிய வணிக வாய்ப்புகள் இருப்பதும் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளன. இந்நிலையில்,இந்தியாவில் விவசாயத்தில், சத்தமின்றி ஒரு புரட்சி நடந்து வருகிறது. இங்குள்ள விவசாயிகளில் பெரும்பாலோர் இயற்கை முறை பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு மாறியுள்ளனர்.
   1970-களில் இந்தியாவில் நிகழ்ந்த பசுமைப் புரட்சியால் உணவு தானிய உற்பத்தி கணிசமாக அதிகரித்தாலும், சில எதிர்மறை விளைவுகளும் கூடவே நடந்தன. கட்டுப்பாடற்ற ரசாயன உர பயன்பாடு விவசாயிகளிடையே அதிகரித்தது, அது பல முனைகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

   இதைத் தொடர்ந்தே இயற்கைமுறை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்தது. இந்தியாவில் தொடங்கிய முதல் வேளாண் அறிவியல் மையமான இங்கு,இயற்கை முறை பூச்சிக்கொல்லிகள் குறித்த ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்பும் நடக்கிறது.
  அதோடு, இயற்கை முறை விவசாயத்தின் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வையும் இந்த மையம் மக்களிடம் கொண்டு செல்கிறது. அசோஸ்பைரில்லம் போன்ற பாசிகள், வேப்பெண்ணெய், மாட்டுச்சாணம் போன்ற இயற்கை பூச்சிக் கொல்லிகளின் அவசியம் குறித்தும் விளக்கப்படுகிறது
   இயற்கை முறை பூச்சிக் கொல்லிகளை பிரபலப்படுத்த இந்த மையம் எடுத்த முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை தந்துள்ளது. தற்போது இந்தியாவில் உள்ள பெருமளவு விவசாயிகள், ரசாயன பூச்சிக் கொல்லிகளை தவிர்த்து, இயற்கை முறை மருந்துகளுக்கு மாறியுள்ளனர். ரசாயன தயாரிப்புகளை பயன்படுத்துவதால், பயிர்களுக்கு நன்மை செய்யும் பூச்சியினங்களும் சேர்ந்து பரிதாபமாக அழிக்கப்படுவதாக கூறும் இம்மையத்தின் விஞ்ஞானிகள், இயற்கை முறை பூச்சிக் கொல்லிகளில் இப்பிரச்னை இல்லை என்கின்றனர். மேலும், ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளால் நிலத்தின் தன்மை மாறுவது போன்ற தீமைகளும் இருக்காது என கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், இயற்கை முறையைப் பின்பற்றுவதால், தங்களுக்கு கிடைத்த பலன்களை சம்மந்தப்பட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியுடன் விவரிக்கிறார்கள்.

இயற்கை முறை விவசாயம் பெருகி வருவது, இவ்விவசாயிகளுக்கு பலன் தருகிறது என்பதுடன், மக்களின் வளமான வாழ்வுக்கும், அதன்மூலம் நாட்டின் வலுவான பொருளாதாரத்துக்கும் வழி வகுக்கிறது. எனவே, இந்தியாவில் நடந்து வரும் இந்த சத்தமில்லாத புரட்சியை உலகம் முழுக்க பரப்ப வேண்டிய அவசியமும் உள்ளது. இதில் அரசுக்கு மட்டுமின்றி, தனிப்பட்ட நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பங்குண்டு என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.

USE ORGANIC BOOSTERS AND GET MORE YIELD


CONTACT-09941681652

E-mail- greenalliance4u@gmail.com/

       pasumai4u@gmail.com

ORGANIC FARMING with POWER PLANET


               Organic farming is the process by which crops are raised using only natural methods to maintain soil fertility and to control pests. The amount of crops produced by conventional farming methods is often larger than that of organic farming. But conventional farming, with its heavy use of manufactured fertilizers and pesticides (agrochemicals), has a greater negative effect on the environment. In comparison, organic farming produces healthy crops while maintaining the quality of the soil and surrounding environment.

Soil fertility

           Soil fertility is a measure of the soil's ability to grow crops and plants. Fertility is affected by a soil's tilth and the amount of nutrients it contains. Tilth refers to the physical structure of soil. Good tilth means that soil is loose and not compacted. It holds a great amount of water without becoming soggy and permits air to penetrate to plant roots and soil organisms. It also allows plant roots to grow and penetrate deeper.
The nutrients in soil are directly related to the soil's concentration of organic matter (living or dead plants and animals). Plants require more than 20 nutrients for proper growth. Some of these nutrients are obtained primarily from the soil, especially inorganic compounds of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and sulfur. In natural ecosystems, microorganisms (bacteria and fungi) in the soil break down organic matter, releasing the inorganic nutrients necessary for plant growth.
           In conventional farming, soil tilth is destroyed by the use of heavy machinery, which compacts the soil. Very little organic material is added to the soil in conventional farming, decreasing the amount of nutrients that are naturally produced. Instead, inorganic nutrients are added directly to the soil in the form of synthetic fertilizers, which are manufactured from raw materials. These fertilizers are often applied at an excessive rate. As a result, they pass through the soil to contaminate groundwater and flow along the surface of soil to pollute surrounding bodies of water, threatening native species.
In contrast, organic farmers try to increase soil fertility by increasing the organic matter in the soil. They do so by adding the dung and urine of animals (which contains both organic matter and large concentrations of nutrients), by plowing under growing or recently harvested plants (such as alfalfa or clover), or by adding compost or other partially decomposed plants. These methods rely more heavily on renewable sources of energy and materials rather than on nonrenewable materials and fossil fuels.

Managing pests

          In agriculture, pests are any living thing that causes injury or disease to crops. This can occur when insects eat foliage or stored produce, when bacteria or fungi cause plant diseases, or when weeds interfere excessively with the growth of crop plants. In conventional farming, pests are usually managed using various types of pesticides, such as insecticides, herbicides, and fungicides. In the short term, these methods can be effective in reducing the influence of pests on crops. However, the long-term use of these chemicals has been shown to have a severe effect on the environment.

Words to Know


Fertilizers: Substances added to agricultural lands to encourage plant growth and higher crop production.
Organic matter: Any biomass of plants or animals, living or dead.
Pesticides: Substances used to reduce the abundance of pests, any living thing that causes injury or disease to crops.
Tilth: The physical structure of soil.
       Organic farmers do not use synthetic, manufactured pesticides to manage their pest problems. Rather, they rely on other methods. These include using crop varieties that are resistant to pests and diseases, introducing natural predators of the pests, changing the habitat of the crop area to make it less suitable for the pest, and (when necessary) using a pesticide derived from a natural product.

Animal husbandry

           In conventional farming, livestock animals are generally kept together under extremely crowded and foul conditions. Because of this, they are highly susceptible to diseases and infections. To manage this problem, conventional farmers rely on antibiotics, which are given not only when animals are sick but often on a continued basis in the animals' feed. Since the mid-1990s, however, scientists have known that this practice has led to the development of new strains of bacteria that are resistant to the repeated use of antibiotics. These bacteria are not only harmful to the animals but are potentially harmful to the humans who consume the animals.
        Organic farmers might also use antibiotics to treat infections in sick animals, but they do not continuously add those chemicals to the animals' feed. In addition, many organic farmers keep their animals in more open and sanitary conditions. Animals that are relatively free from crowding and constant exposure to waste products are more resistant to diseases. Overall, they have less of a need for antibiotics.
Intensively managed agriculture (left) compared with organic farming (right). (Reproduced by permission of The Gale Group.)
Intensively managed agriculture (left) compared with organic farming (right). (Reproduced by permission of The Gale Group


            Some conventional farmers raising livestock use synthetic growth hormones, such as bovine growth hormone, to increase the size and productivity of their animals. Inevitably, these hormones remain in trace concentrations, contaminating the animal products that humans consume. Although risk to humans has yet to be scientifically demonstrated, there is controversy about the potential effects. Organic farmers do not use synthetic growth hormones to enhance their livestock.